خردادی ام همیشه و چشم انتظار تو....

عکس آسمون و ننداز               توی این کویر تشنه درد من حسرت دریاست                 نه جراحت یه دشنه!؟                          مبهوتِ یک هبوط                         به ظاهر مقدسم          ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 33 بازدید
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
مهر 87
1 پست
تیر 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
4 پست