هنوز چهار سال پیش یادم نرفته!!!

به نام خدا

 

 

به نام خالق باری تعالی

که می داند جواب هر ومعما

به نام ذات بی تکرار و پاکش

خداوند زمین و آسمان ها

نوشتم نامه ای با این بهانه

شروع شد انتخابات خزانه

دوباره بحث اصلاحات شرعی

حمایت از هنر ، شعرو ترانه!

مهندس موسوی یک چیز دیگر

برای زندگی در وضع بهتر

به مردم وعده داد و چیز سبزی!

به دستش بست و وارد شد از این در

چه جالب شیخ اصلاحاتم اینجاست

چقدر این کروبی در فکر زن هاست

سرت خوش باشه شیخ صاف و ساده

چه تغییرات خوبی در تو پیداست

گمانم صحبت از یک اعتلاف است

دبیر مصلحت دنبال گاف است!

برایش علم روز ارجح تر از حزب

به دور نخبه گان فکر طواف است

رئیس جمهور دور قبلی انگار

پس از افشای جریانات بو دار

واسه اصلاح ضعف اقتصادیش

سریعا رفته دنبال نمودار!!!

یکی می گوید از دستان پنهان

یکی از حرمت و حق یک انسان

صیانت ها از آرای ِ حقیقی!

لجاجت های شورای نگهبان

تو این حال و هوای انتخابات

شلوغی ها ،ترافیک و مکافات

صدای بوق ممتد با کمی جیغ

تو دعوا داد و فریاد یه مشت لات!

یه مشت حرف قشنگ در طول هفته

هنوز چهار سال پیش یادم نرفته!!!

هدف اهیای حق مردم ماست

دوای درد مردم پول نفت ِ ؟!

رجایی ، هاشمی و خاتمی ها

چه زحمت ها کشیدن روز و شب ها

چه تهمت های ناجوری شنیدن

خداوندا تو آگاهی و دانا

از این ها بگذریم این انتخابات

به پایانش رسید و اشتباهات

به روی رای مردم سایه انداخت

حوادث های دور از انتظارات

گروهی از تعجب مات و مبهوت

گروهی صاف و ساده اندکی شوت!

یکی در فکر موج سبز ایران

مخش از این نتایج می کشد سوت

رئیس از جنگ با دنیا نترسد!!!

هوادارانِ او شصت و سه درصد!

حدودا بیست و پنج میلیون از ایران

ولی نه ، کلِ چل میلیون و نهصد

چه عیبی دارد ، اصلا کل آراء

برای این رئیس خوب و آقا!!!

رضایی ، کروبی و موسوی هم

شلوغش کرده بودن بی خود اینجا!؟

رئیس جمهور ما هم گفت به مردم

که این موج منافق می شود گم

اراذل ها و مشتی خار و خاشاک!

گروهی هم تحصن کرده در قم!!!

صدا سیما که قهره با تو و من!؟

به آن تهمت زدن خنگ است و کودن

فقط چون واقع بین تر بوده از غرب

ندیده اعتراض از غیر دشمن!!!

چه قدر این شایعات سبز انسان

صدایش پر شده در گوش تهران

ولی عصر ، فاطمی ، آزادی و ارگ

سکوت و اعتراض سبز ایران!!!

....

ادامه دارد

/ 16 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهسا

سلام . بدون شرح به روزم......

مصطفی آهنی

و باز ...اين هم عالي بود خداوند حافظ شما و چشمه هاي شعرتان

مهسا

چاهارمین طرح تن بر صلیب زده شد.....

می نو

پاکش کن وگرنه میان پاکت می کنن!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مهسا

پنجمین طرح تن بر صلیب......

رضا

من هم به عباس رای میدم...منتظر ادامه ش هستیم...خوب بود...خیلی خوب

رضا

من هم به عباس رای میدم...منتظر ادامه ش هستیم...خوب بود...خیلی خوب

رضا

من هم به عباس رای میدم...منتظر ادامه ش هستیم...خوب بود...خیلی خوب

می نو

پس چی شد این بقیه ش؟ ایران به فنا رفت!